LightWeb
LightWeb


LightWEB
Startside

HJELLE GARD    LIVET PÅ GARDEN    TANTE GALLERI    KULTURTILBOD    KULTURMINNE OG BYGNINGSVERN    KULTURLANDSKAP    FOLKEMUSIKK    KONTAKT OSS

LightWeb - V E L K O M M E N   T I L   H J E L L E ! -7.11.2014

Hjelle er eit tradisjonelt gardsbruk med kyr, sau og skogbruk.
Garden ligg i Aurdal i Valdres og drives av Terje Amundsen og Elisabeth Kværne.

 Hjelle.v
 
Hels på vårt nye familiemedlem: Bærtram Hippe frå Skrautvål!
INFO OM GARDEN

Hjelle er eit tradisjonsrikt gardsbruk som driv med sau, mjølkeproduksjon og skogbruk. Det er eit rikt og levande dyreliv i det flotte kulturlandskapet rundt garden.
 

 
TILBOD
 
Med ujamne mellomrom ønskjer vi folk velkommen til gards, til konsertar, tilskipingar og kunnskapsbaserte kultur og naturopplevingar og utstillingar i gardsgalleriet og husa på tunset
 
Les mer her >>


GARDSBESØK, TURSTIGAR
 
Turstigar rundt garden;
 

1. Til Vardeberget frå Hjellebrua, om Bergsendin, Jøvneknatten og Jøvne til Hjellebrøta og Vardeberget. Sjå eige broskyre. Gjestebok på Vardeberget.

2. Til Bergsenda frå brua, nedatt til Sørre Hjelle, eller oppover vidare til Hjellebråten.

3. Til Skøre, frå Sørre Hjelle til Nørre Hjelle og Skøre

4. Kvitingstølen frå Hjelle forbi Hjellebrøta

5. Binhøvdsknatten ;videre frå Kvitingstølen til Binhøvdstølane og Binhøvdsknatten


 
FRÅ DAG TIL DAG, LIVET PÅ GÅRDEN
 

Arbeidet på garden følgjer årstidene og dyra sin årssyklus.Kyra kalver om våren, og lamma blir fødd i slutten av april. Då er det og tid for våronn. Følg med frå dag til dag...

 

 

diamant 2009

TAnTE GALLERI
 
 TAnTE galleri er det vesle gardsgalleriet i gangen på hovedhuset på Hjelle.

Huset er no restaurert, og ein flott, liten gallerikrok blir ein permanent minneutstilling over Lars Kværne sin glaskunst, salsutstilling av unge norske glasmakarar.

 
UTLEIGE, STØL OG ELDHUS
 
Kvitingstølen vart restaurert i perioden 2007-2011, men er idag skadet av sopp. Arbeidet med restaurering må fullføres før det blir aktuelt å leige ut.

 

Les mer her >>

KULTURMINNE OG RESTAURERINGSPROSJEKT

Dei siste åra har fleire av gardens 12 gamle lafta hus blitt restaurert.
Men utfordringane står framleis i kø......


LightWeb

Hjelle Gard, 2910 AURDAL    E-post: e-kvaern@online.no


© LightWeb